Výpočet astrotypu a vztahového korelátu

Cena: 

vypracování astrotypu...... 1800,-Kč

vypracování vztahového korelátu....1800,-Kč

výpočet okamžiku - svatba, stěhování..... 2000,-Kč

výpočet okamžiku - otevření firmy, důležité schůzky, podpisy smluv,....1500,-Kč

 

 

Kontakt

Gabriela Čanigová Počerny 150
36017 Karlovy Vary

737268204 canigovagabi@seznam.cz