Spiritual Response Therapy

Touto metodou jsem pracovala od roku 2000. Je to jemná a velice účinná metoda.

Nyní již několik let pracuji s kyvadlem přes VJ, našla jsem si svoují metodu, která funguje naprosto nejlépe a zpětnou vazbou od klientů jsem si tím jistá, je to ta nejvhodnější a nejdůslednější metoda.

Mým velkým učitelem je pan Robert Detzler. Žije v USA a tuto metodu vyučuje a prohlubuje dlouhá léta. Měla jsem tu čest, být jeho přímou žačkou. SRT I., SRT II. i Spiritual Restructuring jsem studovala přímo u něj. On osobně zde provedl jen několik kurzů. Je to obdivuhodný, krásný člověk, jeho žena Mary Ann je nádherná bytůstka. Bylo fantastické s nimi pracovat a učit se dělat zázraky.

SRT je kompletní  a troufám si říci, že jedna z nejúčinějších metod  práce s vědomím a podvědomím.  Za pomocí vaší duše a Vyššího Já, jsme schopni zjistit, proč se v životě stále opakují některé situace,  proč jsme nemocní, jaké programy a bloky nás ovlivňují, proč se nám nedaří dosáhnout svých cílů, proč máme problémy ve vztazích, v zaměstnání. Proč máme smůlu a spoustu dalších situací, které nám brání v tom jít vpřed a prožívat život na plno s hojností a Láskou. Díky tomuto poznání pak můžeme negativní bloky uvolnit a odstranit. Je to metoda, která je schopná najít veškerá traumata nejen v tomto životě, ale dokáže jít zpět do minulých životů, kde jsme potom schopni tyto traumata odblokovat a odstranit.

Pomocí SRT můžeme vyhledat veškeré traumatické zážitky a programy, které  jsou uchovány v naší karmě. Na základě vašeho poznání  je může očistit, zharmonizovat nebo odstranit.

Metodou SRT pročišťujeme vše, disharmonické programy,  negativní emoce, blokující energie  ve minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Odblokovává předprogramované nemoci a sebedestrukční programy. Díky tomu už pak neslouží nemoc nebo negativní situace jako pomoc k sebeuvědomění a tím pádem není nutné, abychom ji prožívali. Metoda SRT pracuje na všech úrovních: mentální, emocionální, fyzické a duchovní.

Tato metoda mě naučila pracovat  s dušičkami zemřelých, přivtělenými dušemi, různými entitami. Změny, které jsem sama na sobě pocítila , když jsem se touto metodou čistila a stále se čistit budu , byli velmi silné a urychlily můj duchovní vývoj. Začala úžasně pracovat moje intuice, vnitřní vidění i slyšení. Otevřelo se třetí oko. A i když s ní pracuji celá dlouhá léta, stále mi  přináší spoustu překvapení a zázraků.